Gołąb Pasiak Srebrzysty Szaroloty

Gołąb Pasiak Srebrzysty Szaroloty

Pochodzenie:

Zaliczany do gołębi określanych nazwą Polski Długodzioby Lotny.

Jest odmianą barwną Pasiaka charakteryzującą się, ciemną barwą lotek oraz ciemnymi pazurkami. Rasa powstała w efekcie prowadzonych prac przy krzyżowaniu Pasiaka z Listonoszem Polskim, Srebrniakiem oraz gołębiami pocztowymi.

Wrażenie ogólne:

Budowa – wzorcowa: Wszystkie elementy oceny gołębia winny składać się na harmonijną całość, tworząc typ gołębia lotnego, smukłego o ukośnie noszonym tułowiu i ogonie, wyprostowanej postawie.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa: Możliwie wąska, długa proporcjonalnie do wielkości gołębia. Linia profilu głowy tworzy wraz z dziobem i woskówkami nosowymi jednolitą, wypełnioną, nieprzerwaną linię równoległą do podstawy   robiącą wrażenie prostej. Tylna część profilu głowy powinna być łagodnie zaokrąglona i przechodzić w linię szyi. Głowa widziana z góry przedstawia wraz z dziobem i woskówkami nosowymi regularnie rozszerzający się klin. Tylna część klinowatego kształtu głowy jest łagodnie zaokrąglona.
Oczy: Osadzone możliwie wysoko, jak najbliżej linii profilu głowy w tylnej partii czaszki. Tęczówka oka barwy biało – porcelanowej, czysta i jednolita bez jakichkolwiek innych zabarwień. Źrenica mała, czarna, okrągła, położona pośrodku tęczówki.
Brew: Barwy czarnej o drobnoziarnistej strukturze, w miarę szeroka, dobrze widoczna.
Dziób: Długi ( 1/3 długości głowy ), umiarkowanie cienki w kształcie klina. Czarny. Woskówki nosowe małe, ściśle przylegające do dzioba.
Szyja: Prosta, kształtu lejkowatego, cienka o jak największym wycięciu pod dziobem. Łagodnie poszerzająca się ku dołowi i harmonijnie łącząca się z piersią i barkami. Szyja wraz z głową stanowi 1/3 wysokości  gołębia.
Pierś: Wąska, zaokrąglona, nie wysunięta ku przodowi.
Plecy: Wąskie, lekko zaokrąglone, opadające ku dołowi.
Skrzydła: Zwarte, przylegające do tułowia, spoczywające na ogonie i nie krzyżujące się ze sobą lotkami. Sięgają do połowy ciemnej wstęgi na ogonie.
Ogon: Zwarty, prosty, trzymany ukośnie w równej linii z opadającą linią pleców. Koniec ogona nie dotyka  podstawy.
Nogi: Cienkie, koloru karminowo – czerwonego, proporcjonalnie wysokie do wielkości gołębia. Uda widoczne, nie schowane w piórach podbrzusza. Z przodu na nodze pióra wyrastają nie więcej niż 1 cm poniżej stawu skokowego. Od tyłu staw skokowy nieopierzony. Nogi od stawów skokowych lekko ugięte, palce rozstawione równo, pazurki czarne.
Upierzenie: Gładkie, obfite, dobrze przylegające.

 

Kolor i rysunek:

Barwa lodowo – niebieska z odcieniem srebrzystym występuje na głowie i szyi oraz stopniowo blednąc piersiach,  plecach, podbrzuszu, udach i skrzydłach. Barwa ogona jest lodowo – niebieska, przy czym przejście od jaśniejszej barwy pleców do ciemniejszej ogona musi być łagodnie stonowane. Przed końcem ogona w poprzek sterówek występuje czarna o ostrym zarysie koloru wstęga, zakończona jasnym obrzeżem. W poprzek skrzydeł występują dwa  wyraźne, czarne pasy, w miarę równe i cienkie. Lotki I i II rzędu koloru szaro – czarnego.

Duże błędy:

Głowa – krótka, długa, szeroka, wypukła i wklęsła nad oczami, braki w klinowym ukształtowaniu głowy zarówno w przedniej części jak i w tylnym zaokrągleniu klina. Linia profilu tylnej partii głowy przechodząca pod kątem ( bez zaokrąglenia ) w linię szyi. Oko – tęczówka oka innej barwy niż biało – porcelanowa. Widoczne żyłki i występujące inne zabarwienia. Duża i niekształtna źrenica. Brew – odchylenia w zabarwieniu, wąska, mało widoczna, przerwana. Dziób – brak proporcji, za gruby lub za cienki, odchylony w górę lub w dół w odniesieniu do linii profilu głowy. Duże woskówki nosowe. Inny niż czarny kolor dzioba, szczelina między szczękami. Szyja – krótka, gruba, nie proporcjonalna do budowy, załamana, brak wycięcia podgardla. Brak łagodnego poszerzenia ku dołowi. Pierś – szeroka, zbyt wysunięta do przodu. Plecy – szerokie, zbyt wypukłe. Skrzydła – noszone luźno przy tułowiu ( odstawione ), opuszczone poniżej ogona, krzyżujące się ze sobą lotkami, lotki szablowate. Ogon – daszkowaty, wachlarzowaty, rozdwojony widlasto, krzywy, uchylony w bok, przekrzywiony w pionie. Nogi – niskie, grube, uda zakryte piórami podbrzusza, za nisko opierzone, zbyt wygięte w skokach do tyłu lub trzymane w skokach prosto, szeroko lub zbyt wąsko rozstawione. Zbliżone do siebie w skokach ( iksowate ), jasne pazurki. Rysunek i kolor– barwa zamiast lodowo –  niebieskiej z odcieniem srebrzystym –szara z odcieniem zielonym lub rdzawym.  Rdzawe pręgi, białe plamy. Białe sterówki w ogonie, jasne pióra w skrzydłach. Białe pióra w podbiciu ogona. Brak łagodnego przejścia z lodowo – niebieskiej barwy ogona w kolor biały. Brak wyraźnej, czarnej wstęgi ( kolor rozlany ). Zbyt szeroka wstęga i brak jej jasnego obramowania. Budowa wzorcowa – wszelkie odchylenia od wzorca, widoczne cechy obcej rasowości, braki kondycyjne i zła opieka hodowlana.  Całkowicie eliminują ptaka z oceny – objawy degeneracji, zwyrodnienia, kalectwa jak: garb, krzywy mostek, krzywy ogon, krzywy dziób, krzywe nogi, krzywe palce, nie rozstawione równo palce i palce przylegające do siebie, a także zgrubienie opuszek palców (piętki), zgrubienia stawów łokciowych skrzydeł, dzielenie lotek skrzydeł, ciemne oko,  z widocznymi oznakami obcej rasowości, brakami w upierzeniu ( mniej niż 10 lotek I i II rzędu, mniej niż 12 sterówek w ogonie) białe pióra w ogonie,  białe podbicie ogona, oraz  nieodpowiedni rozmiar obrączki rodowej, obrączka niezgodna z Regulaminem Wystaw.

Uwagi do oceny:

Głowa –  dziób, oko, brew i ich kolor – budowa figury – kolor – rysunek – ogólny wygląd.

 

Grupa IX Lotne

Obrączka numer 7

Wydanie 2001