Gołąb Mewka Hamburska

Gołąb Mewka Hamburska

Pochodzenie:

Stara hamburska hodowla.

Wrażenie ogólne:

Gołąb zgrabny z okrągłą głową, okrągłą koroną i z żabotem, śmiały i ufny.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa: Pełna, możliwie okrągła, szeroka o wysokim czole, korona okrągła, przylegająca, z dobrze rozwiniętymi rozetami.
Oczy: Nie za wysoko umiejscowione, koloru żółtego do pomarańczowego.
Brew: Blada.
Dziób: Prawie krótki, szeroko osadzony, dobrze opadający, tworzący z czołem kąt rozwarty. Kolor dzioba dopasowany do upierzenia.
Szyja: W miarę długa, cofnięta do tyłu, podgardle (wama) i żabot dobrze widoczne.
Pierś: Szeroka, pełna, dobrze zaokrąglona.
Plecy: W barkach względnie szerokie, lekko opadające.
Skrzydła: Przylegające, spoczywające na ogonie.
Ogon: Średniej długości, zamknięty.
Nogi: Krótkie, skoki nieopierzone.
Upierzenie: Dobrze rozwinięte, gładko przylegające.

 

Rodzaje kolorów:

Czarny, czerwony, żółty, jasnoniebieski z czarnymi pasami, jasnoniebieski-groch, czerwonopłowy, żółtopłowy, czerwono – płowy -groch, żółto – płowy – groch.

Kolor i rysunek:

Nasycone kolory u czarnych, czerwonych, żółtych. Jasnoniebieskie odpowiednio delikatnie jasnoniebieski, również na głowie i szyi, pasy ciemnoczarne i możliwie wąskie. Grochowe z delikatnym rysunkiem grochowym. Płowe mają delikatny kolor podstawowy na szyi i piersi, jasne kolory tarczy i mocne kolory pasów. Czerwono – płowe i żółto – płowe – groch mają możliwie delikatny kolor podstawowy na szyi i piersi i odpowiednio wyraźny rysunek grochowy. Nieznaczne odstępstwo od jasnych, delikatnych kolorów podstawowych do nieco ciemniejszych u jasnoniebieskich, płowych i wszystkich grochowych – nie jest karalne.

Należy jednak preferować gołębie o równomiernie jasnej, delikatnej barwie podstawowej. Całe upierzenie kolorowe, jedynie ogon z przykryciem i klinem jest przy wszystkich kolorach biały.

Duże błędy:

Długi, wąski korpus, wąskie albo płaskie czoło, płaska potylica(płyta); długi, cienki, sprawiający wrażenie wciągniętego – dziób, zbyt mało opadający dziób, krzywa korona, brakujące albo źle rozwinięte rozety, brakujący żabot, białe lotki, kolorowe pióra w ogonie lub w pokrywie ogona, przerwane pasy, zły kolor pasów, inne wyraźne błędy koloru i rysunku.

Uwagi do oceny:

Głowa i dziób – figura – postawa – korona i żabot – oczy – kolor upierzenia – rysunek – ogólny wygląd.

 

Grupa VIII Mewki

Obrączka numer 7

Wydanie 2001