Gołąb Mewka Egipska Jednokolorowa

Gołąb Mewka Egipska Jednokolorowa

Pochodzenie:

Północna Afryka. Do dzisiejszej doskonałości wyhodowana na terenie Europy. Sprowadzone jako egipskie lub tunezyjskie mewki. Powstały z nich w Anglii Afrykańskie Owl oraz w Niemczech Mewki Jednokolorowe. Obecnie są hodowane na całym świecie wg jednolitego wzorca.

Wrażenie ogólne:

Gołąb krótki, szeroki, okrągły, dumny, zalotna postawa, dobrze rozwinięty na szyi żabot.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa: Możliwie kulista, szeroka, z wypełnioną partią czołową, pełne policzki, zawsze gładkogłowa.
Oczy: Duże, w środku głowy osadzone, u białych ciemne, u wszystkich pozostałych koloru pomarańczowego, u kawowych dno tęczówki jaśniejsze.
Brew: Blada, u czarnych i niebieskich ciemna.
Dziób: Krótki, tępy i szeroko osadzony, możliwe dużo substancji w górnej i dolnej części dzioba, wstawiony równo z wypukłością czoła w dół, bez jakichkolwiek zapadłości i wklęsłości. Górna i dolna część dzioba muszą się dobrze pokrywać. Przedłużenie wycięcia dzioba powinno przebiegać w jednej linii z dolnym brzegiem brwi. Dziób u czarnych i niebieskich czarny; niebieskopłowych, kawowych i czerwonopłowych ciemny; u pozostałych w kolorze cielistym.
Szyja: Krótka, pełna, cofnięta lekko do tyłu, gardło z dobrze rozwiniętym podgardlem (żyłą).
Pierś: Szeroka i pełna, dobrze wypukła.
Plecy: Krótkie, w ramionach szerokie, opadające.
Skrzydła: Mocno do figury przylegające, dobrze zamknięte, lekko na brzegu ogona spoczywające.
Ogon: Krótki, zamknięty
Nogi: Krótkie, nieopierzone, uda do skoku przez upierzenie podbrzusza zakryte.
Upierzenie: Krótkie, przylegające, żabot dobrze rozwinięty.

 

Rodzaje kolorów:

Białe, niebieskie, niebieskosiwe, niebieski – groch, niebiesko – płowe, czarne, kawowe, czerwone, żółte, czerwono – płowe, żółto – płowe, pstrokate.

Kolor i rysunek:

Wszystkie kolory powinny być nasycone i równomierne. Niebieskie, niebiesko – siwe i niebiesko – płowe mają czarne albo ciemne pasy. U pstrokatych tarcze skrzydeł i ogon są w jednym kolorze, pozostałe upierzenie pstrokate.

Duże błędy:

Długa figura, wąska pierś, wąskie lub płaskie czoło, wklęśnięcia, długi lub cienki dziób; błędy w podgardlu (brak żyły), brak żabotu, opuszczone skrzydła, czerwona brew.

Uwagi do oceny:

Głowa – dziób – kształt figury – postawa – żabot – kolor upierzenia – ogólny wygląd.

 

Grupa VIII Mewki

Obrączka numer 8

Wydanie 2001