Gołąb Mewka Barwnoogoniasta

Gołąb Mewka Barwnoogoniasta

Pochodzenie:

Gładkogłowa wyhodowana wcześniej pochodzi z Nadrenii, z koroną z okolic Hamburga.

Wrażenie ogólne:

Są to gołębie krótkie, o szerokiej i zaokrąglonej dumnej postawie oraz dobrze rozwiniętym żabocie na szyi.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa: Możliwie kulista, szeroka, o dobrze wypełnionym czole, z pełnymi policzkami, gładkogłowa lub z okrągłą koroną.
Oczy: Duże, żywotne, ciemne.
Brew: Blada.
Dziób: Krótki, tępy, szeroki u podstawy, dobrze wykształcone woskówki, pokrywające górną i dolną część dzioba, skierowany stromo w dół tworzy owalną linię czoła, przedłużenie linii dzioba przebiega na wysokości dolnej krawędzi brwi, górne i dolne przykrycie dzioba dobrze przylegające, koloru cielistego.
Szyja: Krótka, pełna, przechylona ku tyłowi, podgardle wypełnione.
Pierś: Szeroka, pełna, dobrze wypełniona.
Plecy: Krótkie, w ramionach szerokie, ukośnie opadające.
Skrzydła: Mocno przylegające, zwarte, spoczywające na brzegu ogona.
Ogon: Krótki, mocno zwarty.
Nogi: Krótkie, uda do kolan w piórach podbrzusza, skoki nieopierzone.
Upierzenie: Żabot, na szyi dobrze rozwinięty.

 

Rodzaje kolorów:

Czarna, ziemisto – kawowa, niebieska, niebiesko – płowa, czerwona, żółta.

Kolor i rysunek:

Ogon kolorowy, pozostałe upierzenie białe.

Duże błędy:

Nieprawidłowy profil, wąskie czoło, wklęśnięcia, prosty, cienki dziób, długi korpus, obwisłe skrzydła, braki w żabocie, białe upierzenie w klinie nie jest dużym błędem przy ocenie.

Uwagi do oceny:

Głowa – dziób – figura – postawa – opieka hodowlana – żabot – kolor – rysunek – ogólny wygląd.

 

Grupa VIII Mewki

Obrączka numer 8

Wydanie 2001