Gołąb Mewka Anatolijska

Gołąb Mewka Anatolijska

Pochodzenie:

Zachodnia Azja Mniejsza (Anatolia). W Europie pojawiła się około 1700 roku jako protoplasta wszystkich europejskich ras „ mewek tarczowych”.

Wrażenie ogólne:

Są to gołębie krótkie, o szerokiej i zaokrąglonej dumnej postawie oraz dobrze rozwiniętym żabocie na szyi i pięknie zaokrąglonej głowie.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa: Możliwie kulista, szeroka, o dobrze wypełnionym czole, z pełnymi policzkami, zawsze gładkogłowa.
Oczy: Duże, żywotne, ciemne.
Brew: Blada – jasna.
Dziób: Krótki, tępy, szeroki u podstawy, dobrze wykształcone woskówki, pokrywające górną i dolną część dzioba, skierowany stromo w dół tworzy owalną linię czoła, przedłużenie linii dzioba przebiega ponad dolną krawędzią brwi, górne i dolne przykrycie dzioba dobrze przylegające, koloru cielistego.
Szyja: Krótka, pełna, przechylona ku tyłowi, podgardle wypełnione. Dobrze rozwinięty żabot.
Pierś: Szeroka, pełna, dobrze wypełniona.
Plecy: Krótkie, w ramionach szerokie, ukośnie opadające.
Skrzydła: Mocno przylegające, zwarte, spoczywające na brzegu ogona.
Ogon: Krótki, mocno zwarty.
Nogi: Krótkie, uda do kolan w piórach podbrzusza, skoki nieopierzone.
Upierzenie: Krótkie, o szerokich piórach. Żabot, na szyi dobrze rozwinięty.

 

Rodzaje kolorów:

Wszystkie rodzaje kolorów.

Kolor i rysunek:

Ogon i tarcze skrzydeł kolorowe, pozostałe upierzenie białe. Liczba lotek białych powinna wynosić 8-10, lecz jeśli zachowany jest kolorowy owal skrzydła to mniejsza liczba białych lotek nie jest błędem. Kolorowe tarcze i ogon nie powinny mieć błędów w postaci białych piórek. Również na obszarach na których winien występować kolor biały to kolorowe pióra są niewskazane, tylko lekkie zaciągi na łydkach nie mają tak wielkiego znaczenia.

Duże błędy:

Nieprawidłowy profil głowy; wąskie czoło; prosty, cienki dziób; długi korpus; obwisłe skrzydła; błędy żabotu.

Uwagi do oceny:

Głowa – dziób – figura  – żabot – kolor – rysunek – ogólny wygląd.

 

Grupa VIII Mewki

Obrączka numer 8

Wydanie 2002