Gołąb Krótkodzioby Wywrotek Rżewski

Gołąb Krótkodzioby Wywrotek Rżewski

Inne nazwy:

Krasno-piegij lentocznyj turma,

Pochodzenie:

Rasa rosyjska, wytworzona w mieście Rżew. W tworzeniu rasy brały udział: biały orłowski koroniaty i żarowy tulski. W procesie formowania rasy powstały również odmiany: morszańska, orłowska, tulska, kałuska, moskiewska. Wszystkie oceniane są według poniższego wzorca z uwzględnieniem zaznaczonych różnic. W Polsce używano nazwy „czerwono-plamisty wywrotek rosyjski”. Należy do krótkodziobych wywrotków lotnych.

Wrażenie ogólne:

Gołąb średniej wielkości, krótkodzioby, z szeroką brwią, dużymi ciemnymi oczami, o niskiej postawie i charakterystycznym sroczym rysunku.

Wzorzec: cechy rasowości.

Głowa: Niewielka, słabo umięśniona,  zaokrąglona lub (bardziej pożądana) kostkowa; z wysokim, szerokim i stromym czołem; z szeroką koroną lub gładka.
Oczy: Duże, ciemne, nieco wypukłe.
Brew: Szeroka, równomierna, jasnocielista.
Dziób: Szeroki u nasady, krótki, tępy, lekko skierowany w dół tworzy z czołem kąt rozwarty, dobrze zamknięty na końcu, barwy cielistej. Woskówki małe lecz wyraźne, nie odstające, koloru cielistego.
Szyja: Mocna u podstawy, proporcjonalna, przy głowie dość cienka, noszona pionowo.
Pierś: Szeroka, dobrze zaokrąglona, wypukła, lekko uniesiona.
Plecy: W ramionach dość szerokie, lekko opadające, zwężające się w kierunku ogona.
Skrzydła: Średniej długości, przylegające, noszone na  ogonie lub równo z nim.
Ogon: Płaski, lekko rozszerzony, z 12 sterówek, noszony równolegle do podłoża, przy opuszczonych skrzydłach lekko uniesiony.
Nogi: Szeroko rozstawione, krótkie, skoki nieopierzone, czerwone. Pazurki białe.
Upierzenie: Obfite, dobrze przylegające.

Kolor i rysunek:

Kolor wiśniowo-czerwony jest nasycony, rysunek sroczy. Głowa, szyja, pierś, grzbiet, ogon i nadogonnik są kolorowe. Policzki, podbródek, skrzydła (dolne pokrywy i lotki I rzędu), brzuch i biodra z udami są białe. Podogonie może być białe lub kolorowe. W poprzek ogona ( około 1 cm od jego końca) przechodzi wyraźny biały pas – wstęga. U samców biała wstęga jest szersza.

Duże błędy:

Duża, wąska głowa; długi, cienki dziób; wąska brew; małe oczy; brak sroczego rysunku; bury odcień czerwieni; opierzone nogi; różne kolory oczu lub inne niż ciemne; biały kuperek.

Uwagi do oceny:

Głowa – oczy – brwi – dziób – ogon – kolor – rysunek – ogólny wygląd – postawa – figura.

Odmiany pochodne wywrotka rżewskiego – (podane cechy charakterystyczne dla poszczególnych odmian)

¨    Morszański  /Morszanskij żełto – piegij turman / -wyhodowany w Morszańsku na przełomie XIX i XX wieku. Kolorowy rysunek jest jasnożółty (słomkowy).

¨    Kałuski  /Kałuskij piegij turman / – wyhodowany w Kałudze. Gołąb dość duży z koroną na głowie i niskich nogach.

¨    Orłowski /Orłowskij lentocznyj turman/ – wyhodowany w mieście Orzeł. Tylko kostkowa głowa. Kolorowy rysunek jest wyraźnie zmniejszony. Na czole jest biała łysinka stąd często nazywany jest „łyskiem”.

¨    Tulski /Tulskij lentocznyj /-wyhodowany w Tule. Głowa sześcienna ze stromym i wysokim czołem, jeszcze bardziej zmniejszony barwny rysunek niż u orłowskiego. Barwne są: ogon, grzbietowa część szyi i grzbiet.

¨    Moskiewski / Moskowskij lentocznyj /- wyprowadzony w Moskwie pod koniec XIX wieku. Gołąb bardzo drobnej, filigranowej budowy,  maleńka głowa o układzie kostkowym, gładka. Pożądane lekko obwisłe skrzydła.

 

Grupa IX Lotne

Obrączka numer 7

Wydanie 2001.